Ydelser tilpasset dine behov

Det vigtigst for mig og min forretning er dig.
Alt handler om dig, du ved hvad du har brug for og hvad du vil have ud af din investering i dig selv, så det giver mening og værdi. Derfor skal du kunne benytte dig af alle de ydelser jeg har at tilbyde, uden at du skal bruge tid og penge på at  købe et nyt forløb eller en anden ydelse hvis dit behov ændrer sig igennem forløbet. Det giver dig valgfrihed og muligheden til at udnytte den samlede viden omkring fleksjob og faktuel viden om regler og muligheder, kombineret med undervisning, sparring og samtaleforløb.

Du kan på den måde skræddersy dit eget forløb, så det passer til dig og dit mål. Om det er et flexforløb,  et traditionel coaching eller mentaltræningsforløb er op til dig og du skal ikke tænke på prisen for den er den samme.

Uanset hvilket forløb du ønsker, er det min opgave at sikre et tillidsfuldt og struktureret forløb, tilpasses præcist til dig og sikre dit ønskede resultat trin for trin uden overraskelser.

 

Flexforløb

I et flexforløb kan du benytte dig af de forskellige samtale teknikker, som coaching og mentaltræning kombineret med sparring og undervisning. Det kan være komplekst når der er mange ting at skulle forholde sig til i forbindelse med din fleksjob situation, lige fra den første accept, til afklaring og samspil med venner og familie, muligheder og regler, sagsbehandlere og ønsker for personlig udvikling og ønsket om et godt job og stabilitet.   

Eksempelvis kan der i et coachingforløb opstå en situation, hvor vi skal inddrage viden om en procedure og regler for 6 ugers jobrettede kurser, for at du kan tage de rette valg og uden at du skal spilde tid på at skulle undersøge det hele selv.  På den måde kan vi effektivt og med fokus på målet arbejde med det der giver mening og nå målet hurtigere. På samme måde kan det måske give mening med ønsket om undervisning eller sparring på et eller flere områder der kan klæde dig på til  en jobsamtale, et møde med sagsbehandler eller hjælp til at lægge en strategi.

Det er selvfølgeligt stadig dig der finder svaret på hvad du skal gøre, som det på samme måde stadig er dig der træffer valgene og kommitter dig til dine valg og aftaler, din tryghed og garanti for at det lykkedes er at jeg er med dig hele vejen.     

Coaching

Hvad du får ud af at blive coachet afhænger af din indsats og ønsket om forandring. Er du ikke klar på at der skal være en forandring er det spild af vores tid og dine penge. På samme måde er det forbundet med nederlag og skuffelse, hvis du ikke er klar til at handle på det du under en coaching session fandt som den rigtige løsning og din næste Handling. Heldigvis er er det læring i selv de eksempler, for det kan måske være det du har brug for en forandring på, for netop at komite dig til en aftale og udføre den.

Coaching kan være mange ting og jeg fokuser på at gøre det effektivt og målbart, inddrage værktøjer der giver dig et overblik og en forståelse og mening af det vi arbejder med. Eksempelvis kan inddragelsen af livshjulet give et hurtigt og effektivt billede af hvordan helheden i din livssituation ser ud lige nu og hvor vi skal arbejde for at skabe den største effekt med den mindste indsats til en start.  Det betyder at du både får et generelt godt overblik samtidigmed du får en plan der er let at gå i gang med skrid for skridt og ofte løser de små skridt de store udfordringer der ligger på andre områder i din situation.

Så om det er økonomien, tabet af selvværd og troen på at kunne fortsætte i et godt og meningsfyldt job eller om det er familie og venner der er blevet svære at tale med, der er din største udfordring er i coachingen uden betydning, vi vil uanset  hvor vi starter helt automatisk arbejde med det der giver mening og det skaber resultater på flere områder, da det hele hænger sammen. Her kunne eksempelvis Goal Grid være et stærk og effektivt værktøj, til at få overblik over hvad det er du vil bevare i dit liv om det er arbejde eller privat eller begge del, på samme tid giver det dig overblik over det du vil opnå, samt hvad du for alt i verden vil undgå og det som du helt vil af med.

Uanset  hvad vi arbejder med inden for coaching, vil du i mine spørgsmål blive udfordret og skulle gå dybere ind i dine egne løsninger end du måske tidligere har gjort. Alt sammen vil foregå med respekt for dig og din situation, med fokus på at du guides og skubbes tættere og tættere på dit mål for hvert eneste spørgsmål.

 

Mentaltræning

Mentaltræning er en måde du hurtigere og lettere når i mål, en metode hvor din hjerne arbejder, mens du slapper af. Alle kan have gavn af mentaltræning, uanset hvad du arbejder med, du vil typisk opnår bedre søvn, mere ro i hverdag, både fysisk og psykisk. Mentaltræning kan bruges i mange sammenhænge, det handler ikke kun elitesport og top trænede jagerpiloter. Mentaltræning bruges med succes i styrkelse og forbedring i nuværende jobsituationer, i forberedelse og forbedring af din jobsøgning, hjælp til styrkelse eller forbedringer af din  karriere,  til afklaring af beslutninger og hvordan du ønsker det skal se ud frem over i dit privatliv eller noget helt tredje.

Efter en grundig samtale og afklaring af hvad det er du ønsker at opnå med din mentaltræning, aftaler vi hvad mentaltrænings programmet skal bestå af, om det skal være et program til at erstatte dårlige vaner med ny gode vaner, eller om det skal hjælpe dig til at være fokuseret på en helt speciel situation, som afhjælpning af nervøsitet til jobsamtaler og møder, blive bedre til at tage offentlige transport midler eller andre udfordringer du måske kæmper med.

Din hjerne ikke kan kende forskel på det som du har gjort og det som du forestiller dig, du har gjort, det drager vi nytte af i mentaltræningen, derfor er det også som i alt andet træning nødvendigt at sætte tid af til træning og gøre det regelmæssigt. Heldigvis kræver mentaltræning med træningslydfiler ikke mere en ca. 15 minutter om dagen og kan gøres en eller flere gange dagligt , hvor og hvornår det passer dig bedst. For at opnå den største effekt anbefaler jeg at du gør det mindst en gang dagligt, gør det et sted hvor du kan være uforstyrret og gerne på det samme tidspunkt hvis muligt, for hvis du gør det regelmæssigt, eksempelvis kl.16, vil din krop og hjernen automatisk begynde at slappe af en halv times tid inden, da den ved at det er det der skal ske lige om lidt, så på den måde får du uden at gøre noget aktivt mere ud af det i form af øget ro og velvære.  

Der vil typisk gå ca.  14 dage, inden den fulde effekt vil vise sig, det selvfølgeligt individuelt hvor hurtig og hvor stor effekt der er, det afhænger af dig og din indsats. Som med alt andet afhænger det af hvor meget du træner, og hvor fokuseret du er.

Det er en god ide hvis du en til to uger inden du starter, har hentet træningsprogrammerne til fysisk og mental afslapning. Du vil opnå hurtigere og bedre resultater, hvis du har lyttet en til to gange dagligt inde du får dine egne filer. På den måde ved din krop allerede hvordan den helt automatisk skal slappe af og hurtigere opnå resultater. Du kan sagtens starte med din egen fil, tager blot lidt længere tid.

Se mentaltræningslydfiler her 

Sparring

Når du har brug for afklaring på en tanke eller en ide du har fået eller går og grubler over, kan vi sammen trykprøve den, hvad er der af fordele og ulemper, er der ting du ikke har fået med i dine overvejelser, er der andre måder at se det på eller gribe det an på. Som det gør sig gældende i coaching vil du blive udfordret og guidet med masser af udfordrende og måske provokerende spørgsmål, spørgsmål der går helt tæt på, samtidig vil jeg som sparringspartner komme med input og forslag som vi normalt ikke gør det i coachingen. Det gør at du både vil få styrkeren fra at blive coachet og bliver tilført viden og forslag du måske ikke selv havde fundet.

Undervisning

Nogle gange er det bare ikke nok at læse i en bog eller på nettet, der skal mere til for dels at forstå hvad det betyder for for dig selv og hvordan du kan bruge din viden. Hver gang jeg underviser er det med en praktisk tilgang, der gør at du kommer til at lære det mens vi gør det. 

Du er måske udfordret af at blive udmattet og kan ikke forstå hvorfor, for du gør ikke så meget som før i tiden, og passer jo så godt på dig selv og får hvilet, alligevel er du altid træt og uoplagt, du bliver nød til at sige nej til familie udflugten, selv om du gerne ville med og gang på gang alligevel melder afbud på dagen hvor du skulle mødes med en ven eller veninde, selv om du har gået og glædet dig. Hvad er det der tager dine kræfter, hvorfor blev du overhovedet udbrændt og syg, spørger du dig selv igen og igen. 

Når eksempletvis vi går igennem energicirklen og ser på hvad det er der skete og hvordan du har brugt din energi, så begynder det at give mening, du begynder at se hvordan du både kan passe på dig selv og deltage i det som giver dig energi. Når du nu ved hvad det er der dræner dig, kan du også begynde at sætte regler op for dig selv, der støtter dig og ikke ødelægger dig. 

Eksempelvis ved du nu at en familietur til Djurssommerland, både vil give dig energi og dræne dig for energi, og med den nye viden kan du planlægge og aftale med de øvrige familiemedlemmer hvordan og på hvilken vilkår du kan deltage, så i stedet for at sige nej som du plejer, laver I nu en aftale om hvordan du eventuelt kan trække dig tilbage ind i mellem, få lov at sidde og kikke og deltage i det ting som du har overskud til, uden at du virker som en der ikke har lyst til at være der eller var blevet hjemme. Det kan være I skal købe maden og ikke selv lave den, det kan være du har brug for en fridag dagen før og efter, eller noget helt tredje og det er helt okay, for du og dine pårørende kender nu premissen for at du kan deltage og I kan nyde dagen sammen.

Undervisning kan være en ganske kort gennemgang af et konkret emne der indgår i dit forløb og som giver meget mere menig når vi eksempletvis bruger 15 minutter på at lærer om dramatrekanten frem for blot at bruge den, i kombinationen giver den pludselig mening og bliver praktisk anvendelig, netop fordi vi kæder det sammen med din historie, hvis du eksempelvis er et offer i dit eget liv og på den måde låser dig selv fast og måske slet ikke ser dig selv fanget i det dram der er mellem de tre roller i dramatrekanten. Når først du ser dig selv om dem omkring dig, får du muligheden for at træde ud og handler anderledes fremover og du vil være bevidst om hvad der sker med dig og hvad du skal gøre for at have kontrollen og styringen til at træffe de rigtige beslutninger.

Samtale

Hver eneste dag fører vi samtaler, det er en vigtig del af vores liv at tale sammen. Lige fra de daglige samtaler med familie, venner, kollegaer til jobsamtaler, samtaler med sagsbehandlere og andre samtaler der kan have stor betydning for vores nuværende situation eller vores liv og arbejdsliv fremover. Langt størstedelen af de samtaler vi fører går godt og uden vi tænker specielt meget over dem. Vi er trygge i dem og det er ligeværdige samtaler hvor vi vender alt fra de daglige gøremål til livets store spørgsmål, det er samtaler hvor vi er ligeværdige og udviser gensidig respekt for holdninger og meninger også når vi er uenige og bølgerne går højt.

Vi kan også kommer i en situation i livet hvor det pludseligt ikke er så let at tale med familie eller venner, hvor mødet med chefen eller kollegaen føles som en uoverkommelige opgave og måske ender i konflikter i stedet for den forståelse og støtte vi måske havde håbet på. 

Jeg inddrager oftest samtalen i forløbet, for at du kan dele dine tanker og få den samtale der kan være med til at løse op for nogle af de frustrationer der opstår, når du ikke har nogle at tale med dem om. En af fordelen er du kan tale frit uden risiko for senere at bliver konfronteret med noget du har sagt i en sårbar periode. Vi arbejder i samtalen med måden du taler og udtrykker dig på, hvordan du kan skabe et trygt rum hvor I taler sammen uden bebrejdelser og placering af skyld.

Du skal forvente modstand og at jeg spørger ind i samtalen, alt sammen med respekt og en nysgerrig tilgang, det handler ikke kun om at have en god samtale hvor du får ret og luft, det handler om at klæde dig på til samtaler, du lærer at se samtalen udefra, tænke over hvordan din måde at kommunikere på, påvirker den du taler med. 

Det er i et afklaringsforløb eller andre hårde livssituationer let at komme til at føle sig ensom, selv om du ikke er alene. Det sker at du ikke kan tale med nogen om hvordan du har det, uden de ser dig som en der konstant brokker dig eller har ondt af dig selv og de derfor trækker sig i samtalen. De ser ikke de frustrationer og usikkerhed du går alene med, selv i parholdet opstår der en stiltiende accept af at det med din afklaring, dit fleksjob eller jobsøgning, det taler vi ikke om, for så kommer vi ikke op at skændes. Ved at inddrage eksempelvis dramatrekanten kan vi arbejde med hvordan du ubevist undgår at falde i fælden og fremstå som et offer eller en der konstant er på nakken af andre fordi din situation er som den er. På den måde kan du få dine budskaber ud uden at det bliver misforstået og få den sparring og opbakning du måske mangler for at komme videre.    

Eller en klassiker, hvor den du taler med meget hurtigt tager over med en historie som var meget værre, større eller vildere end det du har brug for at I taler om lige. Du holder så mund og lader personen tale og sådan går det måske hver eneste gang, hvilket efterlader dig med følelse af at værre mindre vigtigt, faktisk så ubetydelig at I ikke taler om dine udfordringer og  de tanker du havde gjort dig for at løse dem og havde brug for at vende. Det skal være slut nu, du lærer at sætte dig selv på dagsordenen, på en god og seriøs måde, du får værktøjer til at respektere og anderkende den du taler med og får dem til det samme, så jeres samtale bliver ligeværdig og tillidsfulde.

Coachment - Fleksjob coaching
Scroll to Top