20 minutters gratis screeningssamtale

Et tilbud til dig endnu ikke har talt med mig, der giver dig mulighed for at sikre dig at jeg er den rette til at hjælpe dig i dit valg af samarbejdspartner omkring dig og din fleksjob proces.

I en samtale på 20 minutter, kan vi komme lang og du vil opleve hvor let det er at åben op, når du taler med en der har erfaring og forståelse for de udfordringer der følger med at være bevilliget fleksjob. Du vil opleve en nærværende, spørgende og udfordrende samtale, hvor jeg sammen med dig vil finde muligheder og svar du kan bruge med det samme. 

Det er vigtigt for mig at der er tillid og ærlighed i mine samtaler, derfor kan du spørge mig om alt og jeg svarere på alt. Du skal forvente at jeg  spørger direkte ind i den situation eller udfordring du står med, med fokus det resultat du ønsker at opnå.

Typiske samtaler og spørgsmål.

 • Hvordan er processen hvis jeg gerne vil ansøge om fleksjob?
 • Hvad har det af økonomisk konsekvens at komme i fleksjob?
 • Hvordan skal jeg blive bedre når jeg ikke kan få kurser?
 • Hvad betyder det at min arbejdsintensitet er under 100%
Det har økonomiske konsekvenser at være i fleksjob, og kan derfor være dyrt på den lange bane, hvis du ikke har styr på hvordan det fungere. Samtidig er det vigtigt at tænke skånehensyn og livskvalitet ind i regnestykket, det kan blive for dyrt kun at tænke i timeløn og arbejdsintensitet.    
 
 • Kan jeg selv forhandle løn når jeg er i fleksjob?
 • Jeg trives ikke i mit arbejde, må jeg gerne sige op?
 • Jeg vil så gerne arbejde med det jeg er uddannet til.
 • jeg kan ikke tale med min partner og føler mig alene.

Der er mange der har haft svære at tale med familie og venner om deres udfordringer med fleksjob, som efter en samtale med mig fået den opbakning og støtte de har manglet. De har alt for længe gået alene med deres udfordringer og ubevidst holdt hjælpen ude.

 • Jeg er til mere end rengøring og lave kaffe.
 • Det kan jeg jo ikke når jeg kun kan arbejde to timer om ugen.
 • Min sagsbehandler siger nej…..
Det er vigtigt at huske på at din udredning til fleksjob er et øjebliksbillede der ikke er statisk, der står faktisk i lovgivningen at der skal være mulighed for progression, hvilket betyder at det godt kan ændre sig i timeantal eller ændret arbejdsintensitet. Det er vigtigt at det er dig der har viden om hvad du kan og ikke hvad der engang blev skrevet i en rapport. 

Vælg dato og tidspunk.