Coaching

Coaching.

At blive coached, en fortrolig samtale, mellem dig og coachen.
Det kan foregår ved personligt møde, telefon eller anden online media som Skype eller Facetime.
En Coach har altid tavshedspligt og må derfor ikke videregive eller fortælle andre, de oplysninger, der tales om under en session.

Coaching er altid personligt og det handler, for coachen om at skabe en relationen, mellem dig og coachen, så du føler dig sikker og har tillid til coachen, så du kan være åbne, turde være ærlig.
Som coach arbejder vi generelt med alle ønsker om en forandring, det kunne være emner som job eller karriere afklaring, personlig udvikling, vaner, forbier, økonomiske udfordringer, stress, depression angst, listen er lang og det vigtigste er at du virkeligt ønsker en forandring og at finder en coach du har tillid til og har en god kemi med. 

En coach er desuden underlagt et sæt etiske regler, dem kan du læse om her.

Coaching i praksis.

Coaching foregår oftest i en til en session, der bruges forskellige spørgeteknikker og værktøjer, der hjælper dig til at finde frem til svar og løsninger på dine udfordringer.

Coaching er ikke det samme som rådgivning, det er dig der har svarene og coachen hjælper dig til at finde dem, det er dig der kender dig selv bedst.
Det handler for coachen om at udfordre og motivere dig til at opdage og udnytte, det som vil støtte dig og fjerne de forhindringer og overbevisninger der ligger i vejen, for at du opnår den forandring du ønsker.

Typisk vil coaching være et forløb, af eksempelvis fem gange, hvor der opsættes et mål for coachingen, som løbende revideres, der vil ofte være opgaver mellem coachingerne, så der skabes en bevægelse frem mod det ønskede mål.

Coachingsessions vil normalt starte med et kort og hurtigt siden sidst check, og derefter ønsket for dagens session.  

Det er coachens opgaver, udover at nå dit eller dine mål, også at give god coaching der giver dig livsglæde, motivation og teknikker, du kan bruge, for at du selv fremover er i stand til at opnå de forandringer, du måtte ønske.